Inagro

Waterbehandeling voor de agrarische sector

Inagro is een West-Vlaamse instelling voor onderzoek en advies in de land- en tuinbouw. EcoWater werkt samen met Inagro rond een aantal projecten. Hier bespreken we een project rond insectenkweek, en een project rond de kweek van eetbare paddestoelen.

Insecten

Inagro is reeds meerdere jaren bezig met onderzoek naar professionele insectenkweek. Eén van de troeven van insecten is de capaciteit om grote hoeveelheden organische reststromen te verwerken. Inagro focust dus op de selectie en verwerking van geschikte agrarische reststromen, om deze dan als voeder te gebruiken in de insectenkweek. Op deze manier worden deze reststromen opgewaardeerd van ‘afval’ tot hoogwaardig alternatieve eiwitbron voor zowel humane- als dierenvoeding. De zwarte soldatenvlieg is daar een voorbeeld van.

Verder is Inagro bezig met kweekefficiëntie, opschaling en automatisatie van de kweek zelf. Zo zijn ze in staat om op semi-industriële schaal insecten te kweken. Inagro werkt nauw samen met hogescholen, universiteiten, insectenkwekers en de bedrijfswereld, waardoor ze steeds op de hoogste zijn van de laatste ontwikkelingen en nieuwe mogelijke industriële toepassingen van insecten.

Naast de uitwisseling van kennis heeft dit onderzoek als doel om het beleid inzake insectenkweek te ondersteunen en bij te sturen, om eventuele restricties die de sector tegenhouden om haar volle potentieel te bereiken weg te werken.

Eetbare paddenstoelen

De dienst eetbare paddenstoelen is een afdeling die instaat voor alle praktijkgericht onderzoek voor de champignon- en eetbare paddenstoelensector. Het eigen onderzoek staat steeds in het teken van de verbetering van bestaande technieken en methodes of focust op de toepassingsmogelijkheden van vernieuwende technieken.

Hier wordt vaak beantwoord aan specifieke vragen uit de Vlaamse sector, om bij te aan een oplossing van (teelt)technische problemen. Daarnaast wordt er onderzoek gevoerd op vraag van en in samenwerking met privébedrijven en onderzoeksinstellingen. De unieke infrastructuur en kennis van Inagro maakt van deze onderzoeksafdeling een veelvuldig gevraagde partner voor praktijkgericht onderzoek zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Waterbehandeling

Zowel bij de champignons als bij de insecten is het belangrijk om de luchtvochtigheid op peil te houden. Daarom wordt er gewerkt met luchtbevochtigers die water vernevelen.

Oorspronkelijk werden deze vernevelaars gevoed met stadswater. Echter, door de aanwezige mineralen verstopten de spuitmondjes steeds. In eerste instantie werd er al voor onthard water gekozen, maar dan nog raakten de vernevelaars verstopt.

Daarom werd gekozen voor omgekeerde osmose (RO). Dankzij deze techniek worden alle opgeloste mineralen uit het water gefilterd, waardoor er geen neerslag meer is in de vernevelaars.

Technische opstelling

Bij de insecten wordt het binnenkomende stadswater eerst behandeld door een 5030 duplex 1” waterontkalker, want ontharden is steeds de eerste stap bij de productie van osmosewater. Bij de champignons was er reeds een ontharder aanwezig.

De tweede stap is, zowel bij de champignons als bij de insecten, een ROHD SB1 toestel voor omgekeerde osmose, dat een debiet van 125 liter per uur kan leveren. Dit relatief beperkte debiet is toch voldoende om de kwekerij te voorzien. De vernevelaars sproeien namelijk niet continu, maar alleen wanneer de luchtvochtigheid onder een bepaalde drempelwaarde daalt.

Een tweede belangrijke factor hierin is het buffervat, dat continu bijgevuld wordt. Zo kunnen we de RO-installatie dimensioneren op het dagverbruik in plaats van op het piekverbruik, waardoor de installatie kleiner en goedkoper blijft.

Specifieke expertise

Elke RO-installatie heeft een manier om aan te geven of er een alarm is. Bij de champignons hebben we gekozen voor een buzzer, omdat deze installatie vrijwel steeds onbemand is.

Bij de insecten kozen we toch voor een lamp. Enerzijds omdat deze installatie wel bemand is, en verder omdat er daar met levende dieren gewerkt wordt, waarvoor dit minder storend is.

Wat zit er in mijn water?

Smaakt jouw water raar? Ruikt het vreemd? Dat is niet normaal, en wij kunnen helpen.

Bekijk de meest voorkomende waterproblemen

Contacteer ons


 
One file only.
8 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
8 MB limit per form.