menu

Waterbehandeling voor de zorgsector: CHU Brugmann

HomeWaterbehandeling voor de zorgsector: CHU Brugmann
HomeWaterbehandeling voor de zorgsector: CHU Brugmann

Aanleiding voor het project

Voor er met EcoWater werd samengewerkt, werd er in CHU Brugmann enorm veel mixed bed hars verbruikt. Door te investeren in deze installatie voor ultrapuur water kan het verbruik aan mixed bed sterk worden teruggedrongen, waardoor deze installatie zichzelf op termijn terug verdient, en dit ondanks de keuze voor top-of-the-line toestellen.

Waterbehandeling voor de zorgsector: CHU Brugmann

Projectopstelling

Rekening houdend met de behoefte aan water en de inkomende waterkwaliteit werd voor de volgende opstelling gekozen:

  • Voorfilter met motor
  • Duplex waterontharder met online hardheidsmeting, gelinkt aan het gebouw beheer systeem
  • Omgekeerde osmose met pH-correctie
  • Een toestel voor continue elektronische deïonisatie (CEDI)
  • Een buffervat met circulatie, CO2-slot en UV-lamp
  • Laatste afvlakking met mixed bed harsen
  • Geleidbaarheidsmeting ter controle.

Technische tekening

De technische tekening ziet eruit als volgt:

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

 

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

 

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

 

Voorfiltratie en ontharding

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

De voorfilter wordt geprogrammeerd om op geregelde tijden automatisch te spoelen. De waterverzachter werkt alternerend, dus terwijl de ene tank werkt, regenereert de andere, en blijft deze in wacht tot de eerste tank verzadigd is.

De online hardheidsmeting waakt over de inkomende hardheid, en geeft meldingen naar het gebouwbeheerssysteem bij eventuele problemen.

 

Omgekeerde osmose en dosering

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

Gegeven de inkomende waterkwaliteit en het gebruik van een CEDI-toestel later in de keten, is het noodzakelijk een pH-correctie door te voeren. Dit wordt gedaan met een dosering van natriumhydroxide. Zo wordt het water basisch bij de ingang van de omgekeerde osmose, maar wordt het terug pH neutraal na de CEDI.

 

CEDI: continue elektronische deïonisatie

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

CEDI is een filtratietechnologie waarbij een membraan gebruikt wordt samen met elektrodialyse. Door deze combinatie is het een van de meest performante filtratietechnieken op de markt.

 

Buffervat met circulatie

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

Een buffervat is een onmisbare stap in elke opstelling voor ultrapuur water. Het debietverlies over de filtratiestappen is zodanig dat er zonder buffervat nooit genoeg debiet aan de uitgang kan geleverd worden. De circulatie en de UV-lamp houden het water in het buffervat bacterievrij.

 

Mixed bed en geleidbaarheidsmeting

Ultrapuur water in het ziekenhuis CHU Brugmann in Brussel

Mixed bed harsen zorgen voor de laatste afvlakking, die tenslotte gecontroleerd wordt door een geleidbaarheidsmeting. Deze kan uitgelezen worden op de PLC van het omgekeerde osmose-toestel. Gemikt wordt op een geleidbaarheid van minder dan 0.5 microsiemens.

Dankzij deze opstelling gaan deze mixed bed-harsen veel langer mee – we spreken nu (afhankelijk van het waterverbruik) over maanden, waar er vroeger over dagen gesproken werd.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact form pro

EcoWater Systems Europe NV deelt deze gegevens nooit met derde partijen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om te beantwoorden aan uw vraag. Voor meer informatie kan u ons privacybeleid raadplegen.