menu

Waterbehandeling in de agrarische sector: diepdrainage

HomeWaterbehandeling in de agrarische sector: diepdrainage
HomeWaterbehandeling in de agrarische sector: diepdrainage
Samen met Inagro doet EcoWater onderzoek naar diepdrainage in de agrarische sector

Onderzoek naar het gebruik van diepdrainagewater

Als alternatief voor putwater, wordt er in de agrarische sector, in samenwerking met Inagro, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van diepdrainage om drinkwater te voorzien voor biggen. Inagro is een organisatie voor onderzoek en advies in de land-en tuinbouw, die dit project coordineren.

Bij diepdrainage wordt een netwerk van soms honderden meters drainagebuizen ingefreesd, op 4 tot 8 meter diepte. Het gedraineerde water wordt samengebracht in een buffer, van waaruit er dan opgepompt wordt. 

Hieronder kan u een filmpje over de plaatsing van diepdrainage bekijken, een technologie waarin heel wat varkenshouders recent investeerden.

 

 

Er doken zoötechnische problemen op, vooral de hardheid van het water blijkt een probleem te zijn - er worden hardheden tot 900 ppm gemeten. De doelstelling is dus om het diepdrainagewater op te waarderen tot hoog kwalitatief drinkwater voor varkens. 

EcoWater heeft de nodige expertise hiervoor in huis, en kan een installatie voor waterbehandeling voorstellen. Een deel van de kosten voor een dergelijke opstelling wordt gesubsidieerd door Inagro. In ruil voor deze subsidie doet Inagro - in samenspraak met de boeren - onderzoek naar de mogelijkheden van dit systeem. Het effect van drinkwaterhardheid op wateropname en de bijhorende zoötechnische prestaties van varkens wordt zo in kaart gebracht. 

Een eerste project werd recent in gebruik genomen bij Verhaege. Daar werd geopteerd voor een voorfilter, een duplex-ontharder met  1" klep, en een dosering voor bacteriedoding. De resthardheid werd bepaald in overleg met Inagro. Met deze opstelling kunnen we een maximum debiet van 9m3 per dag aan, vermits het waterverbruik schommelt met de leeftijd van de biggen. 

Schema Waterbehandeling diepdrainage

We kozen voor een multiplex opstelling omwille van de volgende redenen:

  • we krijgen zo 24/7 behandeld water
  • we kunnen een schommelend verbruik met hoge pieken beter opvangen 

De grootte van de opstelling werd berekend om 24u autonomie te geven over 1 harsbed. Dit resulteert soms in iets hogere kosten in aankoop, die zich wel terugverdienen in de lagere verbruikskosten. In een situatie waar de aankoop van de installatie voor een groot deel gesubsidieerd wordt, wegen de verbruikskosten achteraf voor de landbouwer veel sterker door. 

Neem contact op voor meer informatie!

Contact form pro

EcoWater Systems Europe NV deelt deze gegevens nooit met derde partijen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om te beantwoorden aan uw vraag. Voor meer informatie kan u ons privacybeleid raadplegen.

 


Christina Warner