menu

Agrarische sector

HomeAgrarische sector
HomeAgrarische sector

EcoWater collabore avec Inagro (l'institution de Flandre occidentale de recherche et de conseil en agriculture et horticulture) sur plusieurs projets. Nous vous présenterons ici un projet d'élevage d’insectes ainsi qu’un projet de culture de champignons comestibles. 

Frans

En collaboration avec Inagro, des recherches sont menées en vue de trouver une alternative aux eaux de puits, pour l'élevage porcin.   

Frans

EcoWater werkt samen met Inagro (de West-Vlaamse instelling voor onderzoek en advies in de land- en tuinbouw) rond een aantal projecten. Hier bespreken we een project rond insectenkweek, en een project rond de kweek van eetbare paddestoelen.

Nederlands

In samenwerking met Inagro wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van diepdrainage om drinkwater te voorzien voor biggen, als alternatief voor putwater. 

Nederlands