menu

Persbericht: Aqua Service veroordeeld wegens schending van de eerlijke marktpraktijken

HomePersbericht: Aqua Service veroordeeld wegens schending van de eerlijke marktpraktijken
HomePersbericht: Aqua Service veroordeeld wegens schending van de eerlijke marktpraktijken

Persbericht: Aqua Service veroordeeld wegens schending van de eerlijke marktpraktijken

Het Kortrijkse bedrijf Aqua Service is recent veroordeeld wegens schending van de eerlijke marktpraktijken. EcoWater Systems uit Olen sleepte Aqua Service voor de rechter omdat werknemers van Aqua Service zich voordeden als personeel van EcoWater, zoals ook uitdrukkelijk werd vastgesteld door de rechtbank:

Meer bepaald heeft NV Jama Services op onrechtmatige wijze klanten van NV Ecowater Systems Europe afgeworven, o.m. door bij klanten die bij NV Ecowater Systems Europe een waterverzachter hadden aangekocht en het onderhoudscontract hadden afgesloten, onterecht de indruk te wekken dat zij de leverancier was van deze waterverzachter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.

Voorts blijkt dat ook BVBA Aqua Service Systems zich aan dergelijke praktijken bezondigt.[1]

De rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk heeft dan ook geoordeeld dat zulks een schending van de eerlijke marktpraktijken betreft en veroordeelde o.m. Aqua Service tot de staking hiervan.

De directie van EcoWater Systems: ‘De eerste klachten over Aqua Service dateren van 2012. Via onze eigen trouwe klanten kregen we de melding dat mensen van Aqua Service zich bedrieglijk voordeden als medewerkers van EcoWater Systems.

Aqua Service is hiermee niet aan haar proefstuk toe. Zo werden ze in het verleden ook al strafrechtelijk vervolgd voor oplichting.[2] [3]

 ‘Het spijtige van deze zaak is dat Aqua Service op die manier de naam van alle waterbehandelingsbedrijven in België besmeurt en de eerlijke concurrentie verhindert’ aldus de raadsman van EcoWater.

 

 

 

[1] Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk – vijfde kamer, vonnis uitgesproken op 11/06/2019, repertoriumnummer 2019/3594, rolnummer 17/1273/A.

[2] Aqua Service riskeert boete voor oplichting: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121114_00369032

[3] 2.750 euro boete voor het inpikken van klanten: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130213_00468565