menu

EcoWater zet in op ultrapuur water

HomeEcoWater zet in op ultrapuur water
HomeEcoWater zet in op ultrapuur water

Wat is ultrapuur water?

Water, uit vrijwel elke bron - zij het stadswater, putwater, of andere - bevat vrijwel altijd een belangrijke hoeveelheid opgelost mineralen. Deze mineralen gaan voor een groot deel bepalen hoe dit water zich gaat gedragen tijdens een productieproces. Ultrapuur water is, in mensentaal, water dat vrijwel alleen watermoleculen, dus alleen H2O bevat. 

In een productieomgeving wordt de puurheid van het water aangegeven door de geleidbaarheid ervan, dus de mate waarin elektrische stroom erdoor kan vloeien. Het zijn de opgeloste mineralen in het water die daarvoor gaan zorgen - H2O moleculen geleiden namelijk helemaal niet. De eenheid van geleidbaarheid is siemens (S), in het geval van water gebruiken we microsiemens (µS). We spreken van ultrapuur water als de geleidbaarheid onder de 1 µS gaat. 

 

Hoe wordt ultrapuur water gemaakt?

Er zijn meerdere procédés mogelijk om ultrapuur water te maken, maar de meest performante manier is door zeer doorgedreven filtratie. Tijdens deze filtratie, die in meerdere stappen gebeurt, worden ionen zoals natrium en boor, maar ook chloriden, silicaten en CO2 verwijderd. EcoWater biedt deze hele trein aan waterbehandeling aan, tot een debiet van 6m³ per uur. 

Concreet begint dit vaak met een voorfiltering. Dan wordt de kalk uit het water verwijderd door ontharding, wordt een eerste trap filtratie gedaan via omgekeerde osmose, en een tweede trap via (continue) elektrodeïonisatie (EDI of CEDI), waarna het geproduceerde water opgeslagen wordt in een buffertank, omdat vaak de afname niet constant is. 

 

Waar wordt ultrapuur water gebruikt? 

Ultrapuur water wordt gebruikt in elke omgeving waar er geen neerslag van mineralen uit het water mag voorkomen. Mineralen gaan onder meer neerslaan wanneer het water wordt omgezet in stoom, dus in energiecentrales. Verder slaan mineralen neer als het water gaat verdampen of opdrogen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het steriliseren van instrumenten in de zorgsector, het spoelen van semiconductoren, het vullen van aerosols, ...

 

Ecowater zet in op ultrapuur water

EcoWater zet in op ultrapuur water

Om dus nog beter te kunnen inspelen op de behoeften van de markt, blijven de mensen van EcoWater hun expertise aanscherpen. Zo zijn we recent opleiding gaan volgen bij het Nederlandse bedrijf Pure Water Group, een referentie op gebied van elektrodeïonisatie. 

Wilt u meer weten over ultrapuur water, de productie ervan, of de manier waarop we dit kunnen inzetten voor uw project? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder! 

 

Meer weten over ultrapuur water!

Contact form pro

EcoWater Systems Europe NV deelt deze gegevens nooit met derde partijen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om te beantwoorden aan uw vraag. Voor meer informatie kan u ons privacybeleid raadplegen.