Waterverzachters ESM & Atlas

Voornaamste eigenschappen : 

  • Compacte design en techniek, voor een optimale afstemming op de beschikbare ruimte en de benodigde capaciteit (waterhardheid en -verbruik) 
  • Simplex uitvoering : enkelvoudige, corrosievrije harstank in met glasvezel versterkt polyester 
  • Hardheidsregeling via regelbare en corrosievrije kunststof bypass 
  • Geïntegreerde (*) kunststof zoutbak 
  • Intelligente, volumetrische sturing : optimaal, proportioneel capaciteitsgebruik en variabele bezouting in functie van uw waterverbruik, met zeer laag zoutverbruik als resultaat. De hoeveelheid pekel die aangemaakt wordt, is in verhouding tot de verzadiging van het hars met kalk. Het toestel meet en onthoudt uw dagelijks waterverbruik, berekent het optimaal regeneratiemoment en anticipeert wanneer nodig. Programmatie van capaciteits- en hardheidsinstellingen (niet via slijtgevoelige mechanische onderdelen), regeneratietijdstip, mogelijkheid tot onmiddellijke regeneratie of vakantie-instelling indien gewenst, e.a. 
  • Droge zoutbak : de pekelaanmaak nodig voor de regeneratie van de harsen, gebeurt net voor de spoeling. Tussen twee spoelingen blijft de zoutbak droog. Dit voorkomt dat er een zoutkoek zou gevormd worden die de goede werking tegengaat en beperkt het risico op bacteriegroei.

(*) uitgezonderd model ESM 42 : afzonderlijke zoutbak